Učiteľ večnej smrti - Maitreya

22.11.2014 23:58

1. Učiteľ večnej smrti, dekonšpirovaný Antikrist?

                                      

www.shareintl.org . www.lord-maitreya.org


2. Doba, ktorá prichádza, je už tu
3. Zvláštna súvislosť. Kto zakladá samovražedné sekty...

Stačí si zadať heslo na vyhľadanie „Maitreya“ na hociktorom americkom internetovom prehliadači (search engine) a za niekoľko sekúnd sa zjaví minimálne 10 internetových adries s témou Maitreya.

   Som cudzinec pri bráne. Som ten, ktorý klope. Som ten, ktorý neodíde. Som váš priateľ. Som vaša nádej. Som váš štít. Som vaša láska. Som všetko vo všetkom...

   Kto si to trúfa povedať „som všetko vo všetkom“? Kto to „klope“? Kto je naša „láska“ a naša „nádej“? Tieto slová, ktoré prislúchajú svojím významom a obsahom Ježišovi, však povedal muž, ktorý žije v tomto svete a v tejto dobe. človek, ktorý čaká „na pozvanie ľudstva“. Neprejavuje sa ako väčšina bojovníkov proti Bohu, ani ako vodcovia veľkých siekt. Prichádza nanajvýš  inteligentne, ľstivo, záhadne a nevtieravo. Prichádza ako učiteľ ako záchranca, ako skromný muž, „jeden z mnohých“, ktorí nechce byť ani pomenovaný...
   Svojho času som videl akčný film o agentovi 007. Upútala ma jedna zo scén, v ktorej v bunkri, zafúkanom sibírskym snehom, sedeli agenti KGB a prostredníctvom internetu prehľadávali materiály archívu na ministerstve obrany USA. Vtedy mi to pripradalo takmer neskutočné. Avšak v tieto dni, keď sme s priateľom v takmer podobnom „bunkri“ vyberali stránky lorda Maitreyu vo všetkých kútoch sveta, uvedomil som si praktickosť, ale aj diabolskosť tejto techniky. Tentokrát nám pomohla prísť na stopu nanajvýš zaujímavú.

 

Učiteľ večnej smrti (2.)

   Milí priatelia, v posledných rokoch - a v týchto mesiacoch konca milénia zvlášť - sa množia najrôznejšie predpovede, ktoré avizujú celosvetové problémy toho najhoršieho druhu. My nemôžeme tvrdiť, že sa nič nestane - nemôžeme to však ani apriórne dokazovať, ani sa opierať o "zaručené" a podrobné predpovede. Všeobecne je známe, že strach je zlý radca. Boh je darcom pokoja a Panna Mária nám to v týchto rokoch neustále zdôrazňuje. To, že sa zjavuje ako Kráľovná pokoja, je veľmi významným faktom, ktorý nám ukazuje cestu touto ťažko prehľadnou dobou.

   Pouvažujme, kto dnes šíri strach a hrôzu a budeme pri jeho pôvodcovi. Sú to predovšetkým rôzne americké spoločnosti, ktoré "gumujú" zdravý úsudok ľudí svojimi thrillermi, horormi a katastrofickými filmami. Nimi vyvolávajú atmosféru strachu a neustáleho očakávania situácie, v ktorej je normálna ľudská psychika paralyzovaná. Podobne je to i s prezentáciou sexu, násilia, mimozemšťanov, všetkých možných okultných prúdov a i. Pozor! To nie je vec módy.
   Toto "vymývanie" mozgu má tiež paradoxne dotlačiť človeka do úplnej otupenosti a štádia, keď začne volať po zmene a oslobodení z tohto hnusu a prázdna. A vtedy príde tá chvíľa najväčšieho nebezpečenstva. Ponúknuté duchovno New Age, osobou osloboditeľa a záchrancu sveta. Všimnime si, ako neskutočne rýchle reagujú filmové spoločnosti na možné očakávania. Už azda niet témy na horor, ktorá by nebola sfilmovaná.
   Je to len biznis, alebo premyslené "dávkovanie"? Niekoľko filmov bolo už natočených len o téme nárazu asteroidu na Zem. Táto skutočnosť sa však považuje za jeden z možných apokalyptických trestov. Prečo, z akého dôvodu nás nútia prežívať to v "predtermíne" na filmovom plátne? Hovorilo sa o zlyhaní počítačových systémov s prechodom na rok 2000 vírusom Y2K. Ešte ani nebol koniec roka 1999, už bol v distribúcii film s touto témou, samozrejme, patrične dramaticky podfarbenou.
   Vezmite si ďalej hudbu - mnohí mladí ľudia jednoducho žijú celé hodiny dňa v decibeloch najmä rytmických bubnov a basgitár heavymetalu, sú tu masové seansy - napr. rockový festival Woodstock '99, s obscénnou nahotou - vezmime si všetky tie trendy takmer "rapujúcich" hlásateľov rozhlasových a televíznych staníc, ktoré vpíjajú každú sekundu vašej pozornosti, nič vám tu proste nechce dovoliť, aby ste sa na chvíľu spamätali.
   Vtieravé reklamy vo vás budujú podvedomé nadviazanosti. Vezmime si techniku, nalepenú na našom tele, wolkmeny, mobilné telefóny - aby vás náhodou nezastihla chvíľa pokoja, v ktorej by ste to pochopili. No a za tým všetkým zlatá modla - peniaze, ako najúčinnejší spôsob na zlákanie duší, čo diabol skúšal aj na samotnom Kristovi: "Toto všetko ti dám, ak padneš na zem a budeš sa mi klaňať.?"  Toto diabol veľmi často ani nedodržiava, pretože mnohí sa mu usilovne klaňajú a on ich neuspokojuje, len ich že nie ďalej a ďalej, súťažami, ruletami, enormným podnikaním, a potom do nerestí, na ktoré zasa len potrebujú peniaze, a ďalej do podvodov, zlodejstva, lúpeží a vrážd. A toto je zamerané na všetky vekové kategórie. Do tohto všetkého zaznieva hlas:

Hlas vlka

   Veľmi málo zostáva starému poriadku. Formy Nového tisícročia čakajú, netrpezlivo prerážajúc, zjavujúc ľuďom krásu, ktorá leží pred nimi. Vedome alebo nie, ľudia zdvíhajú hlavy, cítiac nové svetlo a čoskoro nový hlas! Ten hlas je hlasom budúcnosti - hlas Maitreyu.

        
Internet-stránky Maitreyu,
                            február 2000

   V januárovom čísle sme vám predstavili záhadnú postavu, ktorá sa objavila na stránkach internetu - a ako sme zistili, objavuje sa množstvami svojich "zjavení" po celom svete. Taktiež sme vám priblížili jeho zámery, jeho "spiritualitu" a konečný cieľ, ktorý spočíva v jeho celosvetovej diktatúre. Nie je na mieste, aby sme venovali Antikristovi viac priestoru než je účelné, pretože ho nemáme veľa. Skôr sa budeme snažiť s pomocou Ducha Svätého a vašich modlitieb odhaľovať toto pôsobenie v našich každod enných životoch, ovplyvňovaných udalosťami a vývojom celosvetovej spoločnosti a odkrývať spojitosť tohto pôsobenia s Božím úsilím prostredníctvom Panny Márie zachrániť svet a duše.
   V utorok 7. marca 2000, deň pred začiatkom veľkého pôstu, sa v tlači, aj slovenskej, objavila správa, a to pod názvom "Antikrist nie je príšera, ale filantrop" (dobrodinec). Podľa tejto správy, ktorá sa odvoláva na britský denník Times, 71-ročný bolonský kardinál Giacomo Biffi vyhlásil - citát: "Antikrist je už na zemi. Pod maskou známeho filantropa, bojovníka za dodržiavanie ľudských práv, ochrancu životného prostredia a obhajcu ekumenizmu skrýva svoj skutočný cieľ: zničenie kresťanstva a "smrť Boha?. Ako ďalej hovorí kardinál Biffi, Antikrist je fascinujúca osobnosť, ktorej neskrývaný šarm a hodnovernosť oklamali jeho nepriateľov. Je vegetarián, pacifista, ochranca zvierat, okrem toho je expertom na Bibliu, no napriek tomu podporuje vágne a módne duchovné hodnoty namiesto Písma svätého. Obhajuje ekumenický dialóg medzi rímskokatolíckou a inými cirkvami, vrátane anglikánskej a pravoslávnej, no len preto, aby to zneužil na podkopanie katolicizmu a jeho pád.
   Kardinál Biffi svoje vyhlásenie predniesol na konferencii venovanej dielu Vladimíra Soloviova (1853-1900), ruského filozofa a mystika. Soloviov vo svojich posledných prácach predpovedal príchod Antikrista - po storočí krviprelievania, vojen a revolúcií. (TASR)

Toľko správa agentúry.

"Apoštolské" cesty?

   V januárovom čísle M ROSY sme vám avizovali informácie o "cirkulácii" Maitreyu po celom svete. Tieto zjavenia, či skôr - povedal by som - "prezentácia" budúceho diktátora sa deje bez - dopredu alebo spätne - mediálne známeho programu. Toto konšpiratívne turné človeka, ktorý sa pomenúva ako "lord", má podľa všetkého tento zmysel: pripraviť svoje "komunity" na dnes síce ešte neznámy, ale podľa signálov veľmi blízky termín jeho celosvetového vystúpenia, a to v deň "Deklarácie".
   Ako sme mohli zistiť, tieto vystúpenia majú veľmi zvláštny charakter a špecifiká. Zo známych informácií sme mohli vyčítať aspoň niekoľko charakteristík, ktoré uvedieme spolu s niektorými súvislosťami:
   * po príchode "lorda" Maitreyu do Londýna v roku 1977 (podľa jeho hovorcu Benjamina Crema) "lord" sa objavil prvýkrát 11. júna 1988 v Nairobi (Keňa),
   * počas roku 1989 (rok pádu komunizmu v celej východnej Európe) sa "lord" nezjavil (nemohol?) nikde, aspoň nie sú o tom záznamy, ani v roku 1990. Jeho pravidelná "šnúra" sa začína až v Mexiku 29. septembra 1991.
   * V roku 1992, opäť po zjavení sa v Mexiku City 26. januára, si "lord", berie na "paškál" spomínanú Európu: 3-krát Nemecko, 2-krát Švajčiarsko, Moskvu, Petrohrad, Tbilisi, Belehrad, Bukurešť, Edinburg, Viedeň, Prahu (16. augusta) a Bratislavu (!) - 13. septembra 1992. Nie je známe, na akom zhromaždení sa Maitreya mohol zjaviť v Bratislave, resp. čo sa vtedy v našom hlavnom meste udialo - pokúsime sa to ozrejmiť. Taktiež nie je možné hneď analyzovať, čo sa v spomínaných termínoch a štátoch počas Ma itreyových návštev dialo, a či je to možné dávať do súvisu. Maitreya - ako sa zdá, nespolieha sa na nejaké samovoľné pozvanie ľudstvom pre seba (ako to deklaruje jeho hovorca), ale usilovne na tomto pozvaní aj pracuje.

Kam smeruje krivka

   Z harmonogramu jeho návštev v rokoch 1992-2000 nie je možné ihneď presne vyčítať nejaký systém. Striedavo - na prvý pohľad bez akýchkoľvek súvislostí navštevuje mestá na všetkých kontinentoch. Ani počet jeho "zjavení" akoby sa neorientoval na špeciálne oblasti či štáty, sumárne spomenieme USA - 15-krát, Rusko 12-krát (navyše Kazachstan 2-krát , Uzbekistan 2-krát, Gruzínsko 1-krát, ďalej Kanadu 8-krát, Južnú Ameriku 25-krát, Európu 66-krát, Afriku 26-krát, Áziu 21-krát, no v samotnom Ríme bol 4-krá t. Teda okrem roku 1992, keď jeho zjavenia prebiehali najmä v Európe, ostatné roky sa nevyznačovali vo svete nejakou zjavnejšou orientáciou.
   Zaujímavý je prudší nárast počtu zjavení sa Maitreyu v rokoch 1991-1995. V roku 1995 mal najviac - 34 "zjavení sa", potom až do roku 2000 počet pozvoľna klesá. Keď v Litmanovej mala Nepoškvrnená Čistota posledné zjavenie, Maitreya sa v ten istý deň (6. augusta 1995) objavil v Beijingu (Čína). "Doba, ktorá prichádza, je už tu..." (Pamätáte sa?) Podľa priloženého grafu - ak je vývoj plynulý - je uzatvorenie krivky časovo smerujúce najpravdepodobnejšie niekam k polovičke alebo ku koncu tohto roku - te da ku začiatku tretieho tisícročia, keď pravdepodobne (?) nastane "Deň Deklarácie".
   Čo je na zjaveniach "lorda" Maitreyu na druhej strane akýmsi zvláštnym pravidlom - Maitreya sa objavuje na zhromaždeniach s priemerne 200 osobami, mesačne máva pravidelne jedno až tri "zjavenia" a podľa dostupných informácií sú tieto zhromaždenia kresťanské (70-90 %), ostatok boli zhromaždenia moslimov. Do dnešného dňa uskutočnil Maitreya takmer 200 zjavení na uvedených zhromaždeniach po celom svete. Aké to boli, alebo aké to sú zhromaždenia a koho? Očakávajú Maitreyu na nich alebo nie? Sú to skupi ny šíriteľov jeho učenia? Sú to nič netušiaci veriaci?

Benjamin Creme
(hovorca "lorda" Maitreyu)

Intronizácia "lorda" Maitreyu

   Ako "pripravuje" ľudí Maitreya na svoj príchod, názorne ilustruje jeho prvé objavenie sa v kenskom Nairobi, a to dňa 11. júna 1988.
   Maitreya sa objavil na zhromaždení ľudí, ktorí sa zišli vidieť "zázračné uzdravenia" psychotronickej liečiteľky menom Mary Sinaida Akatsa. Vydavateľ svahilskej mutácie novín Kenya Times, Job Mutungi bol účastníkom tejto udalosti a opísal ju takto (použijeme niektoré výňatky):? Asi 6000 veriacich v moslimskej dedine Kawangware v Nairobi verí, že videli Ježiša Krista za denného svetla. Môže sa to zdať ťažko uveriť, ale nič ich nepohne, pretože Ježiš ich oslovil a ubezpečil o jeho skorom návrate - veľmi skorom.

Udalosť sa odohrala pri kostole Betlehem.

   V sobotu 11. júna to bolo iné. Veriaci usilovne spievali Mungu ni Mwena, ľudovú svahilskú pieseň, keď ich Mary Akatsa prerušila. Oznámila im, že Boh k nej prehovoril a povedal jej, aby očakávala zázrak, pretože príde veľmi dôležitý hosť, aby jej dal životne dôležitú správu. Ľudia sa pripravili na niečo neočakávané a prázdnymi pohľadmi pozerali na ňu s otvorenými ústami, s bázňou a v zmätku. O 5 minút požiadala tých, čo spievali a tancovali, aby prestali, pretože dlho očakávané posolstvo prišlo. "Ježiš! Ježiš! Ježiš z Nazareta!" ozývali sa hlasné šepoty zo zástupu ľudí, ktorí dvíhali svoje ruky v podvolení sa a božskom privítaní.
   Vysoká postava bosého, v bielom oblečeného muža sa zrazu zjavila a stála v strede davu ľudí. Išiel pomaly k novej kostolnej budove, preč od stanu. Mary išla s ním, bok po boku.
   Pozrel som sa na svoje hodinky. Bolo 04 h 15 minút popoludní. Jej hlas bol prehlušený výkrikmi a hlasnými stonmi: Ježiš, Jesu, Jeeesu! Ty si prišiel. Vitaj, Ježiš! Zmy naše hriechy. Pomôž nám, Ježiš! Pre mnohých to bola posledná modlitba. Mysleli si, že Syn Človeka konečne splnil svoj prísľub a prišiel späť na zem. Kľakli si v emocionálnych modlitbách a šialenom úsilí zachrániť si duše 5 minút pred dvanástou. Muž ležiaci blízko mňa sa pomočil do nohavíc. Ja som sa pozeral priamo na cudzinca na stre tnutí bez mihnutia oka. Neznáme, blikajúce svetlo sa vznášalo na vrchole jeho hlavy pokrytej turbanom, na jeho bosých nohách a jeho celom tele.
   Scéna a nálada veriacich mi pripomínali časy na Babylonskej veži zo Starého zákona, keď sa jazyky pomiešali (Genezis, kap. 11). Každý si niečo mrmlal. Iní boli vystretí na zemi, plačúc nekontrolovateľne v chvále a uctievaní, v totálnom podriadení sa tejto situácii. Mary Akatsa sa dovolávala upokojenia. Bolo to ťažké. Áno, slumy Kawangware, plné násilia a kriminality, sa premenili na "svätú pôdu". Ten muž šepkal niečo Akatse asi 2 minúty. Potom informovala dav ľudí, že cudzinec k nim prehovorí. V č istej swahilčine, bez akéhokoľvek prízvuku, cudzinec oznámil, že ľudia z Kene boli požehnaní, hlavne tí, ktorí sa stretli na tomto podujatí v toto popoludnie. Povedal, že Mary mala dôležitú úlohu zjednotiť ľudí všetkých rás a kmeňov pod plášťom Boha cez Ježiša.
   "Prosím vás láskavo, aby ste sa neochvejne pridŕžali svojej viery, pretože svet už nebude. Blížime sa k času panovania nebies. Ale predtým prídem späť a prinesiem plno požehnaní pre vás všetkých. Prosím, rešpektujte Mary, pretože je pravou reprezentantkou "Najvyššieho", povedal ten muž a pripomenul davu, aby žili podľa učenia biblie.
   Davu trvalo skoro 20 minút, kým sa spamätal potom, čo neznámy muž odišiel s pánom Gurnamom Singhom v aute. Ale pán Gurnam Singh bude podľa všetkého potrebovať celý svoj život na to, aby sa spamätal zo šoku, ktorý zažil po dvoch minútach. Keď sa priblížili k autobusovej stanici, cudzinec povedal pánovi Singhovi, aby zastavil auto, pretože chce "vystúpiť do neba". Keď vystúpil z auta, nevzniesol sa hore. Prešiel pár krokov po ceste a jednoducho zmizol vo vzduchu. Viacero ľudí, ktorí to videli, bolo udivených jeho tajomným zmiznutím. O pár minút sa pán Singh vrátil s ostatnými svedkami zmiznutia a porozprával túto udalosť. Mary ubezpečila prítomných, že Ježiš vstúpil do neba.
    Fotograf Francis Kaburu urobil asi 6 záberov cudzinca.?

* * *

   Mnohí sa pýtajú -"Prečo toto všetko máme vedieť"? Dostali sme aj výčitku, že k Vianociam sme čitateľom "naservírovali" Antikrista. Chceme upozorniť, že táto publicistika nemá za úlohu vytvárať psychózy strachu a nepokoja. Udalosti okolo nás i vo svete sa nedejú nijako imaginárne. Panna Mária pôsobí cez srdcia, ktoré sme jej zasvätili a diabol pôsobí tiež cez srdcia, ale ktoré sú orientované na zlo. Ľudské srdce je tým bojovým poľom, na ktorom sa odohráva zápas o duše.

* * *

   Panna Mária prišla na tento svet priniesť práve pokoj. je to také jednoduché! Sestra Mária Goretti - Iveta Korčáková z Litmanovej v novembri 1995 na modlitebnom stretnutí povedala: Prišli sme sem preto, že je potrebný pokoj. Pokoj. Aby raz, keď na svet príde neopísateľný nepokoj, mi nemohol zobrať Boha.
    Nepoškvrnená Čistota nám to jasne odkázala 5. marca 1995:
Moje drahé deti! Prosím, rozmýšľajte viac o mojich posolstvách! Prosím Boha o jedinú vec. A to, aby vo vás nechal svoj pokoj. Tento čas je zlodejom pokoja. Prosím, povedzte Bohu: "Milujem, a preto ľutujem, milujem, a preto odpúšťam, milujem, a to je môj pokoj."

Pripravil: Anton SELECKÝ

Učiteľ večnej smrti (3)

Zvláštna súvislosť * Kto zakladá samovražedné sekty? *  Maitreyove "bratislavské jazero" * Zákerný Nový vek * Gorbačov a "Svetová archa" * Projekt Antikrista * Pohanská bohoslužba Vyhrážky pravoverným

Milí priatelia,
    pokračujeme v sledovaní stopy "Maitreya", ktorý sa čoraz viac vynára v pôsobnosti sveta. Jeho spojenie s vysokými finančnými kruhmi je viac ako evidentné. Podľa hovorcu, ktorého tu pravidelne uvádzame, - Maitreya vystúpi počas, alebo tesne pred zrútením sa svetových búrz, za všeobecného kolapsu. Minule sme uviedli harmonogram jeho turné po svete, ktoré prevádza už desať rokov. Určite ste si kládli otázku aj vy, aké kruhy to Maytreya navštevuje a aké zhromaždenia? jedna súvislosť nám poodhalila temné pozadie niektorých Maytreyoých aktivít.

    Ako je mnohým známe, v piatok 17. marca sa pri dedinke Kanung, 320 km juhozápadne od hlavného mesta Kampala upálilo niekoľko stovák členov sekty pod názvom Hnutie za obnovu desatoro Božích prikázaní. V Ugande existuje ešte viac podobných siekt - napríklad Pánova ochranná armáda, ktorá sa označuje za kresťanskú, v skutočnosti však bojuje proti vláde, dopúšťa sa masakier, krádeží detí, ktoré sexuálne zneužíva alebo núti do vojenskej služby. Podobná situácia je aj v Rwande a Burundi. Predseda biskupskej konferencie Burundi Simon Ntamwana hovorí, že tu ide priamo o inváziu siekt, z ktorých mnohé sú financované z USA, kde začínajú svoju aktivitu, potom sa rozmáhajú po celom svete a destabilizujú politickú situáciu. Zdá sa, že sa zameriavajú na Katolícku cirkev, aby marili jej sociálne pôsobenie. Ruka v ruke s ekonomickou liberalizáciou a kultúrnou globalizáciou prichádza aj neblahá náboženská liberalizácia a "pluralizmus".
    Hnutie na obnovu desatoro Božích prikázaní viedol bývalý katolícky kňaz a dokonca opozičný politik 68-ročný Joseph Kibweteere.
    Kibweteereho ugandská vláda rešpektovala a nijako mu nebránila v šírení zhubného učenia. Nebezpečne zavádzajúci je fakt, že Kibweteere tvrdil, že sa mu vraj zjavila "Panna Mária", ktorá v polovici marca t. r. všetkých členov Hnutia "vezme do neba". Pýtame sa - ak sa mu "niekto" zjavil, kto to bol? Joseph Kibweteere pôsobil v Ugande so svojou sektou od roku 1994. Nie je bez zaujímavosti, že práve 2. januára 1994 sa v Kampale "zjavil" lord Maitreya.
    Otázka znie: Využíva Maitreya náchylnosť afrických obyvateľov na sektárstvo a pohanské kulty, aby rozbíjal katolícku Cirkev v Afrike, kde je zvlášť silná? Prečo Kibweteere zneužil Meno Panny Márie pri svojom zločineckom akte? Chce takto Maitreya diskreditovať mariánske hnutia i samotnú Pannu Máriu?
    Ako sa mnohí pamätáte, v marci až apríli 1993 deväťdesiatpäť členov tzv. davidiánskej sekty pod vedením Davida Koresha sa zabarikádovalo vo Waco v Texase na farme s príznačným menom Apokalypsa. Koresha chcela FBI zatknúť pre nedovolené ozbrojovanie sa. Obliehanie farmy skončilo požiarom 19. apríla 1993. Všetci zahynuli, vrátane Koresha a 17-tich detí. "Lord" Maitreya sa objavil v San Antoniu v štáte Texas práve 21. marca 1993...
    Dňa 29. septembra 1991 navštívil Maitreya Mexico City. V decembri 1991 mexický kazateľ Ramon Almazan sa spolu s jeho 29 "učeníkmi" otrávili toxickými výparmi.
Kazateľ ostatných vyzval, aby sa modlili a nevšímali si zápach a dym.
    Známa je aj hromadná samovražda členov sekty Chrám slnka - v októbri 1994 sa 48 členov tohto rádu upálilo vo Švajčiarsku. Švajčiarsko navštívil Maitreya v roku 1992 dvakrát (24. máj Ženeva, 28. jún Zurich). Dňa 28. augusta 1994 navštívil Maitreya Soul v Južnej Kórei. V októbri 1998 sa v Soule upálilo šesť členov sekty Cirkev večného života. Mohli by sme pokračovať. Sú tieto súvislosti náhodné?
    Ako sme uviedli v minulom pokračovaní, Maitreya navštívil 13. septembra 1992 Bratislavu. Skúšali sme hľadať súvislosti, zatiaľ však vieme, že začiatkom decembra 1992 bola v Bratislave slávnosti inaugurovaná sekta "reverenda" Moona pod pláštikom Federácie žien za svetový mier.
    Nedávno sme však dostali zaujímavú informáciu, podľa ktorej ešte v októbri 1991 navštívil Bratislavu hovorca Maitreyu Benjamin Creme a mal tu prednášku. Podľa informácie z Londýna Maitreya v tom čase "ENERGETICKY MAGNETIZOVAL NEĎALEKO BRATISLAVY VEĽKÉ PODZEMNÉ VODNÉ ŽRIEDLO, KTORÉ BUDE NÁJDENÉ V DANÝ ČAS URČENÝ MAITREYOM." VODA BUDE MAŤ ŠIROKO LIEČENÝ EFEKT..." Podľa toho istého zdroja sa Maitreya neskôr (zrejme onoho 13. septembra 1992) zjavil veľkej skupine ľudí a hovoriac slovensky (!) im predložil nové možnosti vybudovať spoločnosť založenú na princípoch delenia a spravodlivosti. Kto bola tá "veľká skupina ľudí"? Boli to politikovia, či členovia sekty, "reverenda Moona"? Čo sa týka "veľkého podzemného žriedla neďaleko Bratislavy" - podľa informácie z hydrogeológie v blízkosti Bratislavy skutočne existuje obrovské podzemné jazero, a to za obcou Borinka neďaleko rekreačnej oblasti Košariská, a to v údolí Prepadlé. Meno údolia pochádza zo strácajúcej sa vody miestneho potoka a ide tu o krasové územie s výskytmi podzemných vôd. Či je toto jazero identické s "Maitreyovým jazerom", nie je zatiaľ isté. Ako sme už uviedli v januárovom čísle M ROSY, podľa Share international Maitreya údajne používa "magnetizované uzdravovacie pramene" a dokonca si prisvojuje aj niektoré zjavenia Ježiša a Panny Márie (pripad Uganda?) Podľa nášho londýnskeho informačného zdroja vo svete je už údajne Maitreyom "energeticky magnetizovaných" vodných zdrojov 200, a ich konečný počet má byť 777. Dosť zaujímavé číslo. 666 by bolo asi veľmi podozrivé.
    Vráťme sa však teraz k Maitreyovej "vysokej politike". Podľa nášho londýnskeho zdroja (dajme mu krycie meno Agent), svetový učiteľ Maitreya na tlačovej konferencii v Londýne v dňoch 21. - 22. apríla 1990 (v tom období sa nezjavoval) zhrnul podrobnosti svojich úloh pred zhromaždenými predstaviteľmi britskej aj medzinárodnej politiky, diplomacie, vedy, náboženstva a novinárskch kruhov. Títo mali údajne vyjadriť dôveru v tieto Maitreyove návrhy. Bolo taktiež povedané, že v Deň deklarácie svetový učiteľ Maitreya zahájil Nový vek (New Age) "syntézy" prostredníctvom celosvetových "letníc" (!).
    Ako je známe, New Age patrí k hlavnej stratégii Satana a má za cieľ celosvetovú globálnu likvidáciu kresťanského náboženstva. Má to byť spojenie okultizmu, slobodomurárstva, kresťanstva. Ako to v roku 1919 povedala zakladateľka Alica Baileyová, podoba New Age bude zrejmá koncom storočia. Tento projekt sa stal skutočnosťou v roku 1997, keď bola založená "organizácia spojených náboženstiev" (The United Religions Organization) Charta tejto organizácie má byť slávnostne podpísaná v júni 2000!
    OSN, ktorá bola založená v roku 1945, spracováva dnes v rámci globalizácie taktiež duchovnú sféru.
    V rámci milénia 2000 sa v spolupráci s univerzitami sveta a Radou pre medzináboženský dialóg pripravuje na tohtoročný jún celosvetové fórum "Milenium People's Forum, pri ktorom bude predstavená tzv. Svetová Archa. Následne chce OSN prezentovať svoju nahrážku Desatora. Hlavný vyslanec pre "Nový svet" Michail Gorbačov (Predseda Medzinárodného zeleného kríža - písali sme v M ROSE 5/2000) prehlásil, že Svetová archa bude manifestom novej etiky pre Nový svet, desatorom Nového veku, kódexom univerzálneho chovania, ktorým sa bude od roku 2000 riadiť celý svet.
   
Paralelne k tejto novej morálnej "štruktúre sa pripravuje - ako sme uviedli - vyhlásenie nového svetového náboženstva. Je to zmes namiešaná zo svetových náboženstiev, pohanských kultov a ezoteriky. Preambulu spracoval švajčiarsky (!) "katolícky" teológ-odpadlík Hans Kung.
   
Hlavnými partnermi Organizácie spojených náboženstiev sú:
    biskup Swing, biskup episkolápnej cirkvi v Kaliformii, komunistická Gorbačovská nadácia, Svetová náboženská mierová konferencia. Britský svetový kongres vier a americký Chrám porozumenia.
   
Projekt bol prvýkrát verejne odhalený pri tzv. Synkretickej bohoslužbe pri príležitosti 50-teho výročia OSN v episkopálnej katedrále Grace (Milosť) v San Francisku 25.júna 1995. Pri tejto bohoslužbe boli "modlitby, spevy, zariekavania, venované celému tuctu "božstiev". Spojené náboženstvo bolo symbolizované panteistickou ceremóniou, pri ktorej deti z celého sveta zlievali "sväté vody" z Gangy, Červeného mora a Lúrd do "veľkej misy jednoty" za doprovodu žalospevu z rúhavého koncertu Missa Gaia, ktorý uctieva Zem ako bohyňu. Biskup Swing pritom povedal, že "skôr ako svetlo Kristovo bude žiariť svetlo náboženských svetových tradícií (vrátane pohanstva a okultizmu) do sveta, ktorý "zúfalo potrebuje svetlo". Ďalej uviedol nebezpečnú vyhrážku, že "Tí, ktorí nesúhlasia s týmto hlbokým presvedčením, budú svetovou náboženskou autoritou (Organizáciou spojených náboženstiev) VOLANÍ NA ZODPOVEDNOSŤ, pretože pôsobia nejednotu a rozbroje.
   
V júni 1996 sa v San Francisku opäť konala medzináboženská konferencia na najvyššej úrovni: biskup Swing, Gorbačovova nadácia a Svetová náboženská mierová konferencia. Hlavným cieľom bolo "preskúmať miesta odporu voči Organizácii spojených náboženstiev". Konštatovanie - hlavným odporcom je "fundamentalizmus"! Barbara Marx Hubbardová, advokátka svetového náboženstva pohrozila fundamentalistom, vrátane pravoverných katolíkov ZÁNIKOM (presnejšie likvidáciou...)

S použitím zahraničných materiálov spracoval: Anton Selecký

www.magnificat.sk/old/htm02/026maitreya.htm