Mená démonov:

1.Biblické: Satan, Lucifer, Belzebul, Asmodej, Aštarot, Baal, Beliar, Ammon
 
Pluk (légia)
 
2.Mená démonov podľa nerestí: Démon pýchy, lakomstva, opilstva a obžerstva, hnevu a démon lenivosti, smilstva, závisti
 
3.Mená podľa bohov náboženstiev: Krišna, Diana, Jupiter, Artes... 
 
4. "Balbano, Pattorio"
 
5. Valak 
Zdroj: r.1977 v meste Londýn (Anglicko) "Vzajetí démonov 2." - film natočený podľa skutočnej udalosti.
 
6. Baal, Leviatan, Kain, Jezabel