KTO je v PEKLE ?!

 
*
 
Martin Luther v Pekle (podľa vízie bl.Márie Serafíny)

Viac tu: https://peklo-anjeli-zla.webnode.cz/news/martin-luther-v-pekle-podla-vizie-bl-marie-serafiny/
 
*
 
7 stupňov v Pekle, kde sa dostali najvyšší predstavitelia Cirkvi (Klerici)

Viac tu: https://peklo-anjeli-zla.webnode.cz/news/a7-stupnov-v-pekle-kde-sa-dostali-najvyssi-predstavitelia-cirkvi-klerici/
 
*
 

Judáš Iškariotsky v Pekle

 

*

 

Démoni: Balbano a Pattorio ovládali sr.Magdalénu (z Kríža)

Viac tu: https://peklo-anjeli-zla.webnode.cz/news/demoni-balbano-a-pattorio-ovladali-sr-magdalenu-z-kriza/

 

*

 

Démon: "Valak" ... z exorcizmu zaznamenanom podľa skutočnej udalosti: "V zajatí démonov 2"

peklo-anjeli-zla.webnode.cz/news/v-zajati-demonov-2-film-natoceny-podla-skutocnych-udalosti/

 

*

 

peklo-anjeli-zla.webnode.cz/news/sedem-kniezat-pekla/

 

1.Lucifer, 2.Mamon, 3.Asmodeus, 4.Leviatan, 5.Belzebub, 6.Satan, 7.Belfegor