Martin Luther v Pekle (podľa vízie bl.Márie Serafíny)

28.11.2016 19:23
https://www.esercizieriassunti.it/wp/wp-content/uploads/2015/09/riforma_protestante_nel_testo_2.jpg
Luther je v pekle
Vize Panny Marie Nejsvětějšího srdce Seraphine

V roce 1883 byla sestra Maria Serafina Micheli (1849-1911) blahořečil v Faicchio v provincii Benevento v diecézi Cerreto Sannita 28.května 2011, zakladatelka Sester andělů, se bude Eislebenu, Sasko, rodiště Luther.

Čtvrtý sté výročí narození velkého kacíře (10.11.1483) byl oslavován v ten den. Luther rozdělil Evropu a církevní deux.Les ulice byly přeplněné, balkony ceně. Mezi mnoha osobností se očekává, kdykoliv, s příchodem císaře Viléma I., který předsedal slavnostních oslav.

Budoucnost Požehnaný, a upozorňuje, velký frmol nebyl zájem dozvědět se důvod tohoto neobvyklého animace, jeho jediným přáním bylo najít církev, a modlete se, aby návštěvu Nejsvětější svátosti. Po procházce na chvíli, nakonec našel jeden, ale dveře byly zavřené.

Klekla si na schodech u Serenity Prayer. Jak to bylo ve večerních hodinách, když si nevšiml, že to není katolická církev, ale protestant. Zatímco se modlí, zjevil anděl, který mu řekl. "Vstaň, protože to je evangelický kostel"

Pak dodal: "Ale já chci vidět, kde byl Martin Luther odsouzen, a bolest, kterou trpěl jako trest za jeho pýchu."
Po těchto slovech, viděla hroznou propast ohně, kde oni byli krutě mučeni nespočet duší.

Ve spodní části tohoto otvoru tam byl muž, Martin Luther, který se lišil od ostatních: to byl obklopen démony, které ho donutil kleknout, a všichni vyzbrojeni kladivy, ale marně , strčit velký hřebík do hlavy.

Náboženská myšlenka, jestli někteří lidé viděli tento dramatický scénu, oni by dělali čest a jiné oslavy a oslavy pro takového charakteru.
Později, když se naskytla příležitost připomenout jeho sestry žijí v pokoře a v tajnosti. Byla přesvědčena, že Martin Luther byl potrestán v pekle zejména pro první smrtelný hřích pýchy.

Pýcha je smrtelný hřích, mu přinesl otevřenou vzpourou proti římsko-katolické církve. Jeho chování, jeho postoj k církvi a jeho kázání byly velmi důležité podporovat a přivést mnoho duší k věčné zkázy a špatné.

Blahoslavená Marie Nejsvětějšího srdce Seraphine

zakladatel Institutu sester andělů (✝ 1911)
Narodil se v roce 1849, zemřel 24.března 1911 v Faicchio, Itálie, prohlásil ctihodný 3. července 2009 od papeže Benedikta XVI. blahořečen 28. května 2011.

Marie Séraphine Sacred Heart (rozená Clotilde Micheli), náboženské, zakladatel Institutu sester andělů (1849 - 1911)

02.06.2011 Benedikt XVI. vyzval, aby jeptišky "napodobit nové Požehnaném rychle reagovat na Boží volání ke svatosti v běžných okolnostech života."

Papež připomněl, že nový Blaze byl z oblasti Trento, v severovýchodní Itálii, a založila na jihu, v Kampánii, "Institut sester Charity Angels "v roce 1891, po mnoha dobrodružstvích. (Zenit, svět viděný od Říma).

"Vždy se andělé světla a lásky, vést duše k Bohu křídlech slovem a příkladem"

Některé informace o jeho životě

Narozen 11. sseptembre 1849 Inner.Elle měl mnoho kontaktů s anděly

Se poprvé objevil v roce 1852, Clotilde měl pouhé tři roky. Jeho biografie říká, že jeho strážný anděl se mu na žádost Panny Marie, ve výzvě, aby slib panenství. Zpočátku nechápala smysl této žádosti, ale nechtěl popřít matku Clotilde nic Bůh přijal bez výhrad.

Podle tradice, 18 Clotilde je tu božský vzhled Bohem. Panny Marie, doprovázený množstvím andělů se mu slovy: "Moje dcera, chci, abyste založit nový institut nazvaný" The Sisters Of The Angels ", aby její členové mají v úmyslu napodobit andělé uctívání Nejsvětější Trojice, skrze eucharistii a ve službě druhým.

Sestry vašeho sboru bude milovat a ctít Nejsvětější Trojice a mé Neposkvrněné Početí. Sám vzít si jméno Panny Marie Andělské. Po mnoha proměnách.

Clotilde v roce 1891 podařilo provést až po dokončení požadavku Panny Marie založení Kongregace sester andělů milovníky Svaté Trojice, který je zvláště velmi věnuje péči o nemocné, vzdělávání a apoštolského poslání těch, kteří to nejvíce potřebují. Dnes jsou sestry jsou přítomny v Brazílii, na Filipínách av Itálii.

dossiersdegospanews.blogspot.fr/…/luther-est-en-e…