7 stupňov v Pekle, kde sa dostali najvyšší predstavitelia Cirkvi (Klerici)

11.10.2016 15:15

Picture​O SEDEM STUPŇOCH
PEKLA KRESŤANOV 


(Svätá Veronika Giuliani)


Dcéra, vedz, že nastala doba, keď je jen málo tých. ktorí sa spasia.
Všetci urážajú Boha a protivia sa jeho zákonu, ale hriechy, ktoré sa Bohu nejviac nepáčia, sú tie, ktorých sa dopúšťajú rehoľníci a kňazi ktorí každý deň ráno nehodne premieňajú.
O, ako mnoho ích ide do pekla ! Dcéra , Boh chce, aby si trpela a modlila sa ních všetkých (.D IV, 358)

Panna Maria popísala svätej Veronike Giuliani sedem miest, tých nejbolestnejších, aké sú v pekle, a komu sú určené:


Picture​1. NA PRVOM MIESTE PEKLA KRESŤANOV

(Svätá Veronika Giuliani)

Prvé miesto, kde je pripútaní sám Lucifer a s ním Judáš, ktorý robí Luciferovi sedadlo a poduškuna Luciferovskom kresle, a tam sú i tí, ktorí sú nasledovnici Judáša.

(v najrozmanitejších podobách falošnosti a zrady )

 

Picture​2. NA DRUHOM MIESTE PEKLA KRESŤANOV

(Svätá Veronika Giuliani)

Druhé miesto je to, kde sú všetci hrierarchovia a preláti svätej Cirkvi katolickej, pretože boli vyzdvihnutý k dôstojnosti a oni zvrátilili pocty a vieru, šlapú po krvi Ježiša Krista, môjho Syna, nesmiernymi hriechmi.Picture


​3. NA TREŤOM MIESTE PEKLA KRESŤANOV

​(Svätá Veronika Giuliani)

Na treťom mieste, ktoré si videla, sú rehoľnici a rehoľnice.

Porovnaj 
Obeta-Mariany-Torres

Svätý Leonard z Porto Maurizio o malom počte spasených
Klamstvo aké  svet nežazil Litmanová
S
vata-Faustina


Picture

4. NA ŠTVRTOM MIESTE PEKLA KRESŤANOV

(Svätá Veronika Giuliani)

Na štvrtom mieste sú všetci spovedníci, ktorí oklamali duše, svojích penitentov ( spovedajúcich)
( pozn. : bolo by oveľa viac svätých duší, keby bolo viac skúsených a svätých duchvovních vodcov. Ó , veľká je dôstojnosť kňaza, ale aj veľká zodpovednosť ! Kňaz, veľa ti bolo dané, ale veľa od teba budú aj žiadať !  na druhej strane sv. Faustína ďalej hovorí: Vtom som začula hlas: ,Áno, požehnávam ťa pre poslušnosť predstavenej a spovedníkovi. Predstavenú mám poslúchať ako samého Boha. A na druhej strane mi Boh dáva sám bezprostredne poznať svoju vôľu ( cez predstavenú a spovednika ) Kto poslúcha spovedníka nikdy sa nemôže pomýliť. )

Porovanaj: sila-poslusnosti
Porovanaj: rady-pre-spovednikov-svaty-alfonz-de-liguori

Porovnaj
O úzkostlivom svedomí
Svata-Faustina 

Picture


5. NA PIATOM MIESTE PEKLA KRESŤANOV

​(Svätá Veronika Giuliani)

Na piatom mieste sú duše sudcom a správcov spravodlivosti.
Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti.
Prvý list Timotejovi – kapitola 6 ,10


Picture


​6. NA ŠIESTOM MIESTE PEKLA KRESŤANOV

(Svätá Veronika Giuliani)

Na šiestom mieste sú všetci predstavení rehoľníkov
( Ako napomínať, viesť duše – Pápež Gregor Veľký
)


 

Picture7. NA SIEDMOM MIESTE PEKLA KRESŤANOV

(Svätá Veronika Giuliani)

Na siedmom mieste sú tí, ktorí chcú žiť podľa svojej vlastnej vôle, a dopúšťajú sa hriechu,zvlášť telesných. DIV,744)

**==***==**
Najsvätejšia Panna povedala svätej Veronike Giuliani : Vo vytržení si bola prenesená do pekla, aby si zakúsila muky pekla , a po svojom príchode videla, aké veľké množstvo duší padá do pekla, a každá z nich má tam miesto svoho trápenia.
Poznala si, že sú to duše rôznych národnosti a stavov, kresťania i neveriací ……. kresťania, rehoľníci a kňazi.
Ti poslední sú Luciferovi najbližší a trpia tak, že si to ľudská myseľ nevie ani len predstaviť.
Keď tieto duše pôjdu do pekla celé peklo slávi sviatok, okamžite zakusujú pekelné muky a urážajú Boha (D M 353)

Životopis
Sv. Veronika Giuliani

Porovnaj 
Svätý Leonard z Porto Maurizio o malom počte spasených
 Obeta-Mariany-Torres
https://ocistec-purgatory.weebly.com/posolstvo-menendez.html
Klamstvo aké - svet-nežazil-Litmanova

Svata-Faustina
Čo myslíte, koľko ľudí sa teraz vrhá do pekla? Svätý Antonius Baldinucci