Novinky

VIDEO – filmy o Exorcizme (vyháňanie démonov)

27.07.2014 11:28
      - pápež František (Vatikán 2013)     - St.Louis (Missouri 1949) USA    - Emily Rose (Nemecko)    - Exorcism    “Bohu vďaka za tento film!” (P. Gabriel Amorth, rímsky exorcista)   P.Gabriel Amorth...

Oblievačka a šibačka ako pohanské zvyky z pred čias kresťanstva

20.04.2014 22:28
Kresťanstvo vs. Pohanstvo Oblievačka a šibačka ako pohanské zvyky z pred čias kresťanstva   Kňaz Ján Buc Nie je Veľká noc tak trochu zvláštny sviatok? Na jednej strane šibačky a oblievačky, na druhej strane zmŕtvychvstanie Ježiša.  Máte pravdu, je to celé trochu...
<< 1 | 2

https://hriechy-neresti-sveta.webnode.sk/_files/200000003-5539856338/50000000.jpg?ph=8f2ccc6940

Blog

Sedem kniežat Pekla:

08.08.2023 21:57
Najmocnejší démoni z pekelnej hierarchie reprezentujúci smrteľné hriechy a Božie zatratenie Biblické monštrá využívajúce vo svoj prospech najväčšie ľudské slabosti. V nasledujúcom článku si priblížime klasifikáciu démonov podľa biskupa a významného nemeckého teológa Petra Binsfelda, ktorý roku...

Mená démonov

04.11.2019 22:23
Kňaz : Jozef Maretta Páter Gabriel Amorth, oficiálny rímsky exorcista, povedal veľmi závažný názor, že ak biskup nevykonáva exorcizmy alebo nepoverí kňaza, aby ích vykonával, dopúšťa sa ťažkého hriechu. Mená zlých duchov poznané zo skúsenosti exorcistov Podľa niektorých autorov je potrebné...

Démoni: Balbano a Pattorio ovládali sr.Magdalénu (z Kríža)

01.06.2017 12:49
Magdalena de la Cruz sa narodila v Cordobe v Andalúzii v roku 1487. Svoje neskoršie meno prijala po Márii Magdaléne, v cirkvi spomínanej ako ženu, z ktorej Ježiš vyhnal sedem démonov (Mk 16,9). Aj Magdalena sa neskôr stane kajúcim hriešnikom, a žije v prísnej askéze za svoje hriechy. Jej...

Martin Luther v Pekle (podľa vízie bl.Márie Serafíny)

28.11.2016 19:23
Luther je v pekle Vize Panny Marie Nejsvětějšího srdce Seraphine V roce 1883 byla sestra Maria Serafina Micheli (1849-1911) blahořečil v Faicchio v provincii Benevento v diecézi Cerreto Sannita 28.května 2011, zakladatelka Sester andělů, se bude Eislebenu, Sasko, rodiště...

7 stupňov v Pekle, kde sa dostali najvyšší predstavitelia Cirkvi (Klerici)

11.10.2016 15:15
​O SEDEM STUPŇOCH PEKLA KRESŤANOV  (Svätá Veronika Giuliani) Dcéra, vedz, že nastala doba, keď je jen málo tých. ktorí sa spasia. Všetci urážajú Boha a protivia sa jeho zákonu, ale hriechy, ktoré sa Bohu nejviac nepáčia, sú tie, ktorých sa dopúšťajú rehoľníci a kňazi ktorí...

PEKELNE TRESTY - SV. ALFONZ DE LIGUORI- UČITEľ CIRKVI A BISKUP

17.03.2015 22:38
gloria.tv/media/JKyQLtxKXXn

Panna Mária - Don Stefano Gobbi - Číslo 666 - znak šelmy z Apokalypsy (zákaz predaja a nakupovania)

22.02.2015 15:11
Miláno (Taliansko), 17. júna 1989 ((Panna Maria - Don Stefano Gobbi) Sobota Číslo šelmy: 666 "Najmilší synovia, teraz chápete plán vašej nebeskej Matky, Ženy odetej slnkom, ktorá bojuje so svojím šíkom veľký boj proti všetkým silám zla, aby dosiahla víťazstvo v dokonalej oslave Najsvätejšej...

Učiteľ večnej smrti - Maitreya

22.11.2014 23:58
1. Učiteľ večnej smrti, dekonšpirovaný...

* Antikrist - Maitreya

17.11.2014 10:06
Antikrist- Maitreya a Deň deklarácie peklo-anjeli-zla.webnode.cz/news/antikrist-maitreya-a-den-deklaracie/ Učiteľ večnej smrti - Maitreya peklo-anjeli-zla.webnode.cz/news/ucitel-vecnej-smrti-maitreya/ ( Daniel 7: 24-25 ). ( Daniel 7: 23-24 ). ( Daniel 7:25 ). ( Daniel 7: 8 ). ( Zj 13: 1-2...

Pyramída satana / Illumináti, slobodomurári …

27.07.2014 11:19
Slobodomurári vyhlásili v sídle 1. lóže vo Philadelphii 4.7.1776 Deklaráciu nezávislosti. Týmto aktom vznikli Spojené štáty americké (USA) na republikánskom základe a odtrhli sa od anglickej koruny. Prakticky bol založený prvý slobodomurársky štát na svete a počiatok budovania demokracie. Pod...
1 | 2 >>

https://okultizmus-satanizmus.webnode.sk/_files/200000002-667f467795/50000000.jpg?ph=be0b2a310b

https://sekty-okultizmus.webnode.sk/_files/200000002-3f951408f0/50000000.jpg?ph=be81a2953e

Proroctvo sv. Níla Myrotočivého pre našu dobu

(zo Svätej Hory Atos, z r. 1651)

 www.sekty-okultizmus.meu.zoznam.sk/proroctvo-skaza-sveta/

https://files.sekty-okultizmus.meu.zoznam.sk/200000001-04ffd05f98/Proroctvo_Sv_Nila_Myrotociveho.pdf

  

"Po roku 1900, okolo pol. 20. storočia, budú ľudia tejto doby na nepoznanie.

Ked' sa priblíži doba antichristovho príchodu,

myseľ ľudí sa zatemní telesnými vášňami a zosilnie neprávosť (hriech).

 .   .   .

 Dá ľud'om skazenú múdrosť, takže tí vynájdu prostriedok, ako môže jeden človek s druhým viesť rozhovor z jedného konca zeme na druhý.

Ľudia tiež budú v tej dobe lietať vzduchom ako vtáci a zostupovať na dno mora ako ryby.

A až toto všetko dosiahnu, strávia títo nešťastní ľudia svoj život v pohodlí bez toho, že budú vedieť, duše úbohé, že je to antichristov podvod. A on, bezbožník, bude korunovat' ľudskú vedu takou domýšľavosťou, že táto povedie ľudí k tomu, aby zanechali pravú cestu a stratili vieru v existenciu Boha v troch Osobách. Potom všedobrý Boh, vidiac pád ľudského pokolenia, skráti tie dni pre tých nemnohých, klorí budú spasení, lebo nepriateľ chce uviesť do pokušenia pokiaľ možno aj vyvolených... Potom sa náhle objaví trestajúci meč a zabije zvodcu i jeho služobníkov."

 

*   *   * 

Panna Mária prostredníctvom o.Don Stefano Gobbi

(MKH - Mariánske kňazské hnutie)

 

"Nepozeraj sa do novín, ani na televíziu;

zostávaj stále v mojom Srdci a v modlitbe!"

(8.7.1973)

*   *   *

"Vzdajte sa pozerania na televíziu, aby ste si v duši zachovali svetlo,

a aby ste mali vo svojom živote viac priestoru na sústredenie, meditáciu a modlitbu."

(4.3.1987)

 

„Napokon vás žiadam, aby ste sa vzďaľovali od všetkého, čo môže poškvrniť čistotu vášho srdca a cudnosť vášho života.

Nezúčastňujte sa na svetských predstavení. Nemárnite čas pri televízii, ktorá je najsilnejším nástrojom v rukách môjho protivníka, ktorým šíri všade temnoty hriechu a nečistoty. Televízia je bôžik, o ktorom sa hovorí v Apokalypse, vytvorený na to, aby sa mu klaňali všetky národy zeme a ktorému Diabol dáva tvar a pohyb,

aby sa v jeho rukách stal strašným prostriedkom zvodov a zvrhlosti.“

(17.2.1988)

*   *   *

Zemská šelma - 11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana. 13 A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. 14 A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila.

15 A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. 16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.“

(ZJ 13,11-18 - Apokalypsa)