Judáš Iškariotsky v pekle

21.07.2014 23:24

“… Tak ten (Judáš), kto bol vrahom svojho Stvoriteľa (Ježiša), stal sa vrahom tiež seba samého (samovražda). To sa stalo v PIATOK o 12 hod., 3 hod. pred smrťou nášho Spasiteľa. ”

Viac tu: http://okultizmus-satanizmus.webnode.sk/kto-je-v-pekle-/

"Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba *SYN *ZATRATENIA, aby sa splnilo Písmo". (Jn 17 , 12)

*SYN (Judáš)
*ZATRATENIA (Večné zatratenie – peklo)